Sai sót trên sổ hồng, sổ đỏ thì có đính chính lại được không? Thủ tục như thế nào?

0

Như chúng ta đã biết, khi làm các văn bản giấy tờ hành chính, bản thân người viết bao giờ cũng xa ra các sai sót ngoài ý muốn. Sai tên lót, sai họ, bỏ nhầm dấu, ghi nhầm ngày tháng… luôn là những sai sót cơ bản và rất nhiều người mắc phải. Vậy, khi phát hiện ra những lỗi này, chúng ta có được điều chỉnh, sửa đổi không? Và phải làm những thủ tục nào?

Xem thêm:

Đất thổ cư là gì? Những điều cần biết về đất thổ cư

Sổ hồng, sổ đỏ là gì? Cách phân biệt sổ hồng, sổ đỏ?

Quy định về việc điều chỉnh sai sót

Theo Khoản 1, Điều 106, Luật đất đai năm 2013 quy định về việc Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đính chính các Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình… (gọi chung là Giấy chứng nhận) trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Tại Khoản 1, Điều 86, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất đó, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đó phải có đơn đề nghị đính chính để được sửa sai.

Đồng thời, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi thực hiện các thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, khi phát hiện có sai sót trên các giấy tờ văn bản pháp luật của mình, bạn cứ mạnh dạn làm đơn đề nghị đính chính gửi tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện, kèm theo đơn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch để đề nghị giải quyết.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.