Triều Cường là gì? khi nào có triều cường và nguyên nhân gây ra triều cường

0

Triều Cường là hiện tượng thủy triều có nước dâng cao nhất. Hiện tượng triều cường xãy ra là do sự thay đổi lực hút của mặt trăng và mặt trời tại một thời điểm nhất định trên trái đất khi trái đất quay.

Khi nào xãy ra hiện tượng triều cường:

Do khoảng cách giữa trái đất và mặt trời nên vào những ngày sau đây sẽ xãy ra hiện tượng triều cường, hiện tượng mà khiến cho dân Sài Gòn phải mệt mỏi vì nước ngập mỗi khi triều cường lên cao.

– Ngày 30, 1 Âm Lịch (tối trời) Trăng ở giữa Mặt Trời, Trái đất, và ngày 15, 16 Âm Lịch (Trăng tròn) Trăng đối xứng Mặt Trời qua Trái đất. Lúc này Trăng gần Trái đất (chứng minh trên). Lực hấp dẫn lên trục cảm ứng mạnh, triều cường (nước lớn đầy ròng cạn).

Xem thêm về : Thủy Triều

Cũng do ảnh hưởng lực tác động ấy mà thủy triều có sự thay đổi theo mùa trong năm:

Trong năm có 4 mùa, và triều cường mạnh nhất thường xãy ra ở mùa đông và yếu nhất là ở mùa hè? tại sao lại như vậy..

Mùa hè: Khi Mặt Trời đến điểm Hạ chí (tháng 5 âm lịch) Bán cầu Bắc Trái đất gần Bán cầu Bắc Mặt Trời hơn tạo ra hình thái:

Nửa cầu bắc: Cực âm Mặt Trời, cực dương Trái đất  gần nhau hơn.

Nửa cầu nam: Cực dương Mặt Trời, cực âm Trái đất  gần nhau (xem hình bên).

Triều Cường lên cao do hiện tại tự nhiên

Trăng vận hành theo Trái đất nên chịu ảnh hưởng mạnh của hiện tượng ấy.

Trăng và Mặt Trời có điện cực cùng chiều: Ở Phương Bắc cả hai cùng âm về mùa hè gần nhau hơn, cực nam cùng dương xa hơn bình thường.

Cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Nhưng thực tế ở lực đẩy ở 2 cực cũng khác nhau, lực đẩy ở 2 đầu dương sẽ mạnh hơn ở 2 đầu âm.

Thí nghiệm: chúng ta 2 lấy 2 thỏi nam châm, 1 thỏi bỏ lên cái cân sau đó lấy thỏi còn lại quay cùng cực và đưa lại gần thỏi kia. Kiểm tra 2 cực Dương và Âm thì ta sẽ cho ra kết qua cực dương có lực đẩy tốt hơn cực âm.

Do mùa hè hai đầu cùng âm của Mặt Trời và Mặt trăng gần nhau, lực đẩy yếu hơn bình thường, làm cho những ngày 30, 1 và 15, 16 âm lịch Trăng ít gần trái đất hơn các mùa khác nên mùa hè thủy triều các ngày ấy yếu hơn cùng ngày này các mùa khác.

Mùa đông: Khi Mặt Trời đến điểm Đông chí (tháng 10 và 11 ÂL) nửa cầu nam Mặt Trời dương, Trái đất âm gần nhau hơn nửa cầu bắc (ngược lại với mùa hè). Lúc này thường triều cường sẽ lớn.

Trăng chịu ảnh hưởng mạnh của hiện tượng ấy.

Điện cực cùng dương của Mặt Trời và Mặt trăng gần nhau, lực đẩy mạnh hơn, nên các ngày 30, 1 và 15, 16 Âm Lịch Mặt trăng gần Trái đất nhất tạo nên triều cường nhất so cùng ngày các mùa khác.

Ngược lại các ngày 8, 9 và 23, 24 (nhất là tháng 11 âm lịch) Mặt trăng bị đẩy giạt ra xa Trái đất nhất, nên thủy triều nhược nhất, nước ương.

Mùa xuân, thu: (Mặt Trời đến hai điểm xuân phân và thu phân) Trái đất, Mặt Trời, Mặt trăng vận hành thăng bằng, thủy triều trung bình so với hai mùa đông và hè.

Nhưng mùa xuân ít mưa, nước biển thấp và đầu nguồn các con sông không có nước đổ mạnh, còn mùa thu mưa nhiều, nước biển đầy và đầu nguồn các con sông nước đổ mạnh, nên mùa thu triều cao hơn mùa xuân.

Xem thêm: Bão là gì

Triều Cường sẽ như thế nào?

Vào các ngày triều cường mạnh thì ở một vài nơi tại Tp.HCM sẽ rơi vào tình trạng ngập cục bộ

Nguồn: Facebook

Theo: Tùy chọn tổng hợp