Tổng hợp bài văn khấn ngày mùng 1 và ngày 15 hằng tháng chuẩn nhất

0

Tổng hợp bài văn khấn ngày mùng 1 và ngày 15 hằng tháng chuẩn nhất: Theo phong tục của người dân Việt Nam cứ vào ngày mùng 1 và ngày 15 (âm lịch) hằng tháng mọi người thường làm lễ cúng tồ tiên, thần tài, thổ địa,…để cầu xin sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình nhà mình.

Để thực hiện nghi thức cúng bái gia tiên, gia thần thì ngoài việc chuẩn bị mâm cúng thì bài văn khấn cũng không thế bỏ qua.

Cùng xem những bài văn khấn vào ngày mùng 1 và 15 chuẩn dưới đây. Mời bạn đọc tham khảo.

Văn khấn ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng chuẩn nhất

Người Việt coi mùng một (Âm lịch) là ngày Sóc, ngày này có nghĩa là ngày bắt đầu – ngày khổi đầu.

Còn ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng) là ngày Vọng – có nghĩa là ngày nhìn xa trông rộng, ngày mà mặt trời và mặt trang ở xa nhau, ngày mà mặt trăng sẽ tròn và sáng và ngày này là để tưởng nhớ đến tổ tiên.

Ý nghĩa của việc cúng ngày mùng một và ngày rằm hằng tháng là để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Bên cạnh đó 2 ngày này cũng là ngày “cát tường” nên sẽ mang đến may mắn và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Lưu ý: Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được.

Nào cùng nhau tìm hiểu những bài văn khấn gia tiên, tổ tiên ngày mùng 1 và rằm hàng tháng.

Tổng hợp bài văn khấn ngày mùng 1 và ngày 15 hằng tháng chuẩn nhất

Văn khấn Gia tiên mùng 1 và 15 hằng tháng:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

– Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm …………..

Tín chủ con là …………………………………………….

Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này

Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Cẩn cáo!

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần ngày mùng 1 và 15 hằng tháng:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vi Tôn thần

– Con kính lạy ngài Đông Thần quân

– Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong xứ này.

Tín chủ chúng con là: …………………………………….

Ngụ tại:………………………………………………………

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch, Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia bình an, công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Cẩn cáo!

Trên đây là 2 bài văn khấn gia tiên, gia thần vào các ngày mùng 1 và 15 hằng tháng.

Ngoài ra các bạn đọc giả có thể xem thêm các bài viết sau:

>>> Bài văn khấn khai trương cửa hàng, doanh nghiệp, công ty…

(Theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”, nhà xuất bản Hồng Đức)